HSP Coaching

Ieder mens op Aarde zien wij bij Sekinah als een HSP-er: een prachtig, uniek, krachtig multidimensionaal wezen en verbonden met het eenheidsveld. Je bent je hier bewust of onbewust van. We laten de hokjes even los en mogen ons verruimen in de bewustwording van wie werkelijk zijn en hoe je de Aarde in verschillende 'velden' (multidimensionaal) kan waarnemen en hierdoor ook werkelijk 'kan zien'. Alles staat in verbinding met elkaar, in samenwerking op geziene en ongeziene lagen van bestaan.

Wanneer je meer wilt weten over de term ‘HSP’ en op onze website terecht bent gekomen, dan is de kans groot dat je er naar verlangt om jezelf te openen voor je natuurlijke energiestroom, de veiligheid, vertrouwen en de ruimte in jezelf wilt vinden om jezelf te mogen zijn: uit te drukken, op een natuurlijke wijze grenzen aan te geven en doen waar je echt gelukkig van wordt, zonder ‘leeg te lopen’. 

Leer je innerlijke kracht en liefdeskwaliteiten kennen en leer te leven en te resoneren vanuit je intuïtie, je gevoel. Waarbij je multidimensionale kwaliteiten (zoals helder weten, helder zien, helder horen etc.) verder mag ontwikkelen en hiermee vertrouwd mag gaan raken. Ook als je hierin nog onzeker voelt of ‘niet helemaal weet’ of dit wel voor jou is weggelegd, nemen we je graag mee op ontdekkingsreis en begeleiden we je naar je innerlijke gevoelswereld.

HSP Coaching | Sekinah

In dit artikel lees je meer over de betekenis en kenmerken van HSP en waar je als verruimd, open, sensitief persoon tegen aan kan lopen of zelfs ongemak kan ervaren (overprikkeling, vermoeidheid, gevoel van eenzaamheid of irritatie, fysieke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid of onverklaarbare spierpijnen).

Betekenis HSP 

Ieder mens op Aarde is HSP-er: een prachtig, uniek, krachtig, multidimensionaal wezen. Je hebt echter bewuste HSP-ers en onbewuste HSP-ers. Langzaam aan ontwaakt de mens en wordt een ieder vroeg of laat, in dit of in een volgend leven, zich bewust van haar multidimensionale (ziels)kwaliteiten waar vanuit de mens/ziel mag gaan leven. We dragen allemaal de herinnering van onze oorsprong bij ons, alleen zijn daarin vernauwd. De een is hier meer in vernauwd (onbewuste HSP), de ander is hierin vele malen verruimder (bewuste HSP-er).

Bij vele is het aanvoelend en invoelend vermogen door o.a. structuren, patronen, opvoeding, geloof en cultuur ver op de achtergrond komen te staan en zijn we hetgeen wat 'buiten' ons verteld wordt gaan volgen. Echter merken veel mensen dat dit schuurt, wringt en niet (altijd) klopt. Vanuit een innerlijk gevoel, het aanvoelend vermogen van bepaalde gedachten, sferen of emoties constateren zij dat wat 'buiten' ons verteld wordt niet hetgeen is wat 'binnenin' gevoeld wordt. 

De term HSP is een afkorting van Hoog Sensitief Persoon en juist deze mensen maken deze 'beweging' vanwege hun sensitiviteit.
Je zou kunnen zeggen dat een HSP-er vanuit een verruimder bewustzijn leeft en 'meer' in contact staat met de diepe herinnering om te leven vanuit liefde, vrede en eenheid. Echter niet altijd even bewust, waardoor het leven in de huidige maatschappij/wereld (zeer) uitdagend en overweldigend kan zijn.

Want hoe moet je je verhouden als je gedachten, sferen en emoties 'oppikt' en/of je helder hoort, ziet, voelt of weet, kortom als jij dingen op een andere manier waarneemt dan andere mensen in je omgeving? Verwarring, twijfel en eenzaamheid kunnen naar de voorgrond treden. Bij veel HSP-ers zie je dan ook dat ze op jonge leeftijd 'dicht' gaan/blokkeren, hun gevoeligheid opzij schuiven en met de rest meegaan om ‘erbij’ te horen. Ze verdichten zich meer en meer. De sensitiviteit blijft echter wel bestaan en vaak zie je dat dit vroeg of laat in conflict met elkaar komt of juist dat iemand ineens de 'kracht' en 'moed' heeft om de gevoelens meer toe te laten en er naar te luisteren. Voor een ieder is dit weer verschillend en zal afhangen van de leerlessen van de ziel.

Kenmerken en ‘verschillen’ HSP

Vaak staan onbewuste HSP-ers (nog) niet open voor spirituele groei. Dit omdat ze het leven als 'goed' ervaren of het simpelweg nog niet de tijd is om vanuit de ziel te gaan leven. Op zielsniveau kan het zijn dat ze bijvoorbeeld eerst wil ervaren hoe het is om de kracht en het vertrouwen in een ander (dus buiten zichzelf) te leggen. De ervaring van de ziel is vervolgens wat men beweegt en opent om alles wij hij zoekt (liefde en kracht) in zichzelf te vinden.

Bewuste HSP-ers dragen ervaringen mee vanuit meerdere levens op aarde en in galactische levens. Dit kunnen wel duizenden zijn. Deze herinneringen liggen bij bewuste HSP-ers ‘dichterbij’ en als flashbacks kunnen zo (makkelijk) tot hen komen. De intuïtie is bij een bewuste HSP-er ook sterker ontwikkeld. Het vertrouwen op je gevoel kan echter nog wel spannend of eng zijn. Door simpelweg te doen en je intuïtie te volgen, ontstaat er steeds meer vertrouwen om het gevoel te volgen en trouw te blijven aan het gevoel. Twijfels raken daardoor steeds meer op de achtergrond.

Verdere kenmerken van een bewuste HSP-er zijn dat je makkelijker door situaties of personen heen kunt prikken en je voelt daardoor sneller of iets voor jou kloppend is of niet.  Ook dragen HSP-ers veel lichtkracht (positiviteit) met zich mee en kenmerken zij zich als sterk empathisch, oprecht en hebben een grote leergierigheid. De kans is groot dat je voelt alsof er iets mist in je leven, de wereld en je gaat op zoek naar een diepere zingeving van het bestaan. Ook een dieper verlangen naar harmonie, vrede en eenheid op aarde staat hoogstwaarschijnlijk boven aan je wensenlijstje.

Kenmerken HSP | Sekinah

De diepere herinnering wat bewuste HSP-ers met zich meedragen kan ook een ware uitdaging zijn in de huidige tijd! Het kan voelen alsof je ‘vast’ zit in een wereld die verreweg van liefdevol is. Klachten als overprikkeling, moedeloosheid, hoofdpijn en eenzaamheid kunnen ontstaan. Wanneer je zo open staat, kan alles (de wereld), mensen, geluiden heel hard binnen komen. Dit kan overweldigend zijn. 

De kans is groot dat je het een tijdje weet te hanteren (door te vluchten, weg van je gevoel) maar na verloop van tijd is de emmer vol. Je raakt wellicht overspannen of zelfs in een burn-out. Je mag weer terug naar je gevoel, jezelf leren kennen, innerlijk de ruimte en ontspanning vinden waardoor jouw lichtkracht (de krachtbron) in jezelf vrijelijk kan stromen en vanuit kunt gaan leven.

Hoe meer je vanuit je eigen energie/kracht gaat leven, hoe meer ontspanning, vertrouwen en gemak ontstaan. Op natuurlijke wijze leer je grenzen aangeven en luister je naar je gevoel en houd je ‘ongewenste’ prikkels op natuurlijke wijze tegen. Juist door jezelf te openen in plaats van jezelf af te schermen. Liefde voor jezelf is van belang, dat je er mag zijn om wie je bent en dat je gaat erkennen wat voor prachtig mens je bent, de zingeving van het werkelijke bestaan ontdekt en dat je mag vertrouwen en leven vanuit je gevoel!


Herken je je in het artikel en voel je dat wij je verder kunnen helpen?
Bij Sekinah bieden wij losse HSP coaching en HSP trajecten aan, of plan een kennismakingsgesprek om evt. wensen/mogelijkheden te bespreken