Vertrouw op je innerlijke resonantie

Door de trillingsverhoging op Aarde komen herinneringen over wie en wat we zijn meer en meer in ons bewustzijn.

Belangrijk is om deze herinneringen mee te nemen, maar ons niet uit het hier en nu te laten halen. We leven immers in het nu en daarin planten wij het zaad voor de 'toekomst'. Dromen en visualiseren mag, beter is nog om ze bij je te dragen in je hart waardoor de energie door je hart en ogen de wereld in gaan en je je 'eigen' werkelijkheid creëert.

Alles is continu in beweging, dus houd je niet vast aan iets wat je jaren geleden als ‘waarheid’ zag, ook als het in het heden ‘zo hoort of moet zijn’. 

Sta jezelf toe om telkens opnieuw tot onderzoek te komen en (subtiel) te voelen waar jij van ‘aan’ gaat staan en wat resoneert met het innerlijke, een herinnering, in jou.


"Wat ik bijvoorbeeld zelf heel prettig vind en waar ik van 'aan' ga staan is het beeld wat ik voor de geest kan halen over hoe men leeft in het binnenste van onze Aarde bij het lezen van het boek 'Berichten uit de Holle Aarde'. De herinneringen, de innerlijke beelden van de leefwijze, hoe men met de dieren samenleeft, hoe de natuur eruit ziet, hoe men reist, voelt heel ‘waar’ en heel dichtbij en in mijn hart. Het voelt als werkelijkheid.

Ik zet hiermee een intentie naar buiten als een vrije beweging, met een gewaarwording, bewustzijn, dat dit bestaat en aanwezig is. En of de wereld nu plat, rond of vierkant is maakt dan (voor mij) niet uit. Ik haal de kern eruit wat ik van waarde vind (de leefwijze, het multidimensionale bestaan) en dat neem ik mee in mijn hart, als een koestering en vreugde van wie wij werkelijk zijn, waartoe wij in staat zijn en hoe de werkelijke Aarde eruit ziet. Echter begrijp ik ook dat deze 'ongeziene' wereld voor velen, mede door ‘de verdichting, sluiers en afgescheidenheid’, niet op deze wijze wordt ervaren als dat het voor mij voelt.”

Wanneer iets fijn voelt en waarde voor je heeft gebruik dit gevoel, deze resonantie, om door een verruimde bril naar de buitenwereld te kijken. Koester het in je hart, draag dat deel in jou mee de wijde wereld in. Waardoor verschillende werkelijkheden (dimensies) door en met elkaar kunnen bestaan, zonder bij de huidige realiteit vandaan te gaan.

Wanneer je een soortgelijke resonantie ervaart in je eigen hart of bewustzijn en wilt meenemen in jouw dagelijkse realiteit, doe dit dan ook. Realiseer dat de fysieke wereld waarin we nu nog leven vrij verdicht en grofstoffelijk is. Er hangen vaak nog vele sluiers in het Aarde bewustzijn (de groei van 3d naar 5d), waardoor jouw realiteit ver weg kan lijken. Niets is echter minder waar, alles is al aanwezig en alles zit al in jou. Omarm en laat het dan ook helemaal toe, wanneer jij dit voelt of ziet, dat het van (positieve) waarde is voor jou. Wanneer je je opent voor nieuwe mogelijkheden en verruimt in bewustzijn, kun je de wereld anders gaan waarnemen :) 

Laat daarbij een ieder in hun waarde. Dit is voor een ieder verschillend. Jouw waarde hoeft niet de waarde van de ander te zijn. Een ieder bewandelt zijn/haar eigen pad, in hun eigen tempo. Alles ontvouwt zich precies voor jou, voor hem en haar, op het juiste moment!

 

Wil je meer weten over het leven in de Holle Aarde? Lees het artikel hieronder 


Het leven in de Holle Aarde

In feite is de Holle Aarde te vergelijken met wat ook wij zien. Dus wij begeven ons op het aardoppervlak en kijken naar de zon. Zo is dat ook in het binnenste van de aarde, maar dan zitten dus de aardlagen als het ware om de zon heen gevouwen. Binnenin de aarde is dus ook een zon aanwezig, die ook zorgt voor licht en het klimaat. De zon is er minder fel en zorgt voor daglicht wat wij ook kennen en voor een constante temperatuur van ongeveer 21 graden Celcius. Het is er altijd licht en kent slechts 1 doorlopend seizoen. Bij de Noord- en Zuidpool zijn er grote openingen en daarnaast zijn er vele tunnels over heel de wereld die ingang bieden tot de Holle Aarde.

Op het binnenste aardoppervlak heerst er eenheid en harmonie. Alles is in balans. Het water bevat daar nog de voedende en vitaliserende energie wat het ‘normaal’ bij zich draagt. Mens en dier leven met en naast elkaar. Oude diersoorten die bij ons uitgestorven zijn, leven daar nog.

De natuur is overweldigend. Alles staat in bloei, heerlijke geuren en er heerst stilte. Niets verstoord het natuurlijke geluid van de aarde. De beschaving heeft eerbied en respect voor de natuur. Zij bewandelen alleen de paden en laat de rest van de natuur voor wat het is en zien het als een levend wezen wat zich uitdrukt in een vorm. Wat wij als een sprookje zien of alleen kunnen inbeelden, is daar werkelijkheid.

Waar wij als mens onderhevig zijn aan vergankelijkheid is dit anders bij de bewoners van het binnenste van de aarde. Zij blijven eeuwig jong en kiezen ervoor om ‘dood’ te gaan, of wel afscheid te nemen van het lichaam, omdat elders een andere mogelijkheid is om ervaring op te doen. Zij kunnen dan ook honderden, duizenden jaren oud worden en hebben nog steeds de uitstraling van iemand van 30-40 jaar, waar ze zelf voor kiezen. Ze leven van de energie en hoeven dus niet te eten, maar eten slechts om smaken te proeven van al het overvloed de aarde aanbiedt. Zij leven volgens de wetmatigheden van de Bron.


Waarom leven ze daar

De reden waarom men in de Holle Aarde is gaan wonen, is omdat het aan de oppervlakte van de aarde niet goed ging en men in het binnenste van de aarde niet onderhevig was aan verval en beïnvloeding. Hun doel was, en is, om het bewustzijn hoog te houden en een aards bestaan te leven vanuit goddelijkheid. Dus het leven in een lichaam van vlees en bloed in volstrekte harmonie met alles wat is, dus met de Bron/ innerlijke God. Door zo te leven is men niet onderhevig aan de beperkingen die wij ons opleggen aan het lichaam, zoals het verval, kracht en verplaatsing.

De bewoners in het binnenste van de aarde dragen bij aan het evolutieproces van Moeder Aarde, die haar bewustzijn ook aan het verhogen is. Zij hebben daarnaast ook het doel om de mensheid, dus wij oppervlakte bewoners, te ondersteunen in het proces van bewustwording.

Wil je je meer verdiepen in de bewoners van de Holle Aarde, lees dan het boek van Dianne Robbins “Berichten uit de Holle Aarde”. Het is een prachtig boek dat je helpt te verruimen en te visualiseren hoe het Paradijs op Aarde eruit ziet.