Het herinneren wie je werkelijk bent!

Voor de ontwakende, nieuwsgierige mens

Vanuit de Al Eenheid, de Bron, is de ziel ingedaald in het menselijk omhulsel. Dit omhulsel noemt men ook wel het ervaringsvoertuig van de ziel. De ziel bestaat uit het licht van de Bron en trilt op zijn eigen (licht)frequentie. Ondanks de ziel, dus wij als mens, in direct contact staat met de bron, kan de (hooggevoelige) mens in het 3 dimensionaal bestaan zich behoorlijk afgescheiden voelen, van de bron en daarmee ook van zichzelf. Het mist iets, maar kan niet verklaren wat.

Doordat we door de eeuwen heen de connectie met de Bron, en daarmee met de eenheid en onze innerlijke wijsheid/God, zijn 'kwijtgeraakt', zijn we afgescheiden geraakt van de goddelijke levenskracht en energie. Het goddelijke wat bestaat uit kracht, wijsheid en liefde en wat in ieder mens aanwezig is en waar een ieder mee verbonden is. We zijn dit door de levens heen vergeten, nu is het echter tijd om dit ons weer te herinneren.

Het experiment en de vrije wil van de mens

Het afgescheiden raken van je innerlijke Bron/God is duizenden jaren geleden ontstaan waarbij de mens een ‘experiment’ onderging en ver in de vergetelheid is geraakt van wie ze werkelijk is. We gingen door onze vrij wil steeds meer leven vanuit het menselijke brein, zonder de verbinding te herinneren en te voelen met de goddelijke verbinding in ons zelf. We gingen op in dualiteit en vergaten de eenheid. We werden tevens (onbewust) gestuurd en gemanipuleerd, doordat we door de dualiteit ontvankelijk waren door invloeden van buitenaf, wat ons steeds meer liet 'afzakken' en lijden en deed geloven in krachten buiten ons zelf. Deze duale ervaring was in het verleden (en nu nog steeds) een bewuste keus van de mens/ziel, om simpelweg ervaring op te doen. De zielen die de afgelopen eeuwen incarneerden wisten dan ook dat ze gingen leven in dualiteit. Als ziel koos je ervoor om te ervaren wat het is om te leven met deze tegenstelling en de ziel nam een 'rol' aan in het spel van (on)macht, rijkdom, misbruik en materialisme. De ziel is op die manier gegroeid in bewustzijn in ervaring van elk menselijk bestaan. 

Nu is een nieuwe tijd aangebroken; een tijd waarin we de dualiteit achter ons mogen laten op aarde en we ons werkelijk mogen herinneren wie we zijn en wat we komen doen. Dit ontstaat doordat het bewustzijn verhoogt op aarde en men collectief groeit in bewustzijn. Dus uit de 3 dimensionale gedachtegang, naar het leven vanuit de 5e dimensie (eenheid). Dit betekent dat de dualiteit op aarde achter ons mogen laten en mogen gaan leven vanuit eenheid. Alle 'oneffenheden' zoals (on)macht, manipulatie, mensen- en kinderhandel, natuurvervuiling, 2e agenda's, etc. zullen eerst worden gladgestreken. We zitten midden in een shift waarin dit alles aan de orde is en komt. 

Realiseer dan ook dat we in een enorm bijzondere tijd zitten waarin we voorgoed het 3 dimensionaal achter ons laten. We treden een nieuw tijdperk binnen, (opnieuw) het Gouden Tijdperk, waarin we nu verder gaan in evolutie en doorgaan om ons multidimensionaal bestaan verder te ontdekken en ons (opnieuw) herinneren wie we werkelijk zijn.

Lees ook het artikel over de bewoners van de Holle Aarde om je te helpen te herinneren wie je werkelijk bent. Lees verder..