Het herinneren wie je werkelijk bent!

Voor de ontwakende, nieuwsgierige mens

Doordat we door de eeuwen heen de connectie met de Bron, en daarmee met de eenheid en onze innerlijke wijsheid/God, zijn 'kwijtgeraakt', zijn we afgescheiden geraakt van de goddelijke levenskracht en energie. Het goddelijke wat bestaat uit kracht, wijsheid en liefde en wat in ieder mens aanwezig is en waar een ieder mee verbonden is. We zijn dit door de levens heen vergeten, nu is het echter tijd om dit ons weer te herinneren.

Het afgescheiden raken van je innerlijke Bron/God is duizenden jaren geleden ontstaan waarbij de mens een ‘experiment’ onderging en ver in de vergetelheid is geraakt van wie ze werkelijk is. We gingen steeds meer leven vanuit het menselijke brein, zonder de verbinding te herinneren en te voelen met de goddelijke verbinding in ons zelf. We gingen op in dualiteit en vergaten de eenheid. We werden tevens (onbewust) gestuurd en gemanipuleerd, doordat we door de dualiteit ontvankelijk waren door invloeden van buitenaf, wat ons steeds meer liet 'afzakken' en lijden en deed geloven in krachten buiten ons zelf.

Nu is een nieuwe tijd aangebroken; een tijd waarin we dus de keus hebben om de dualiteit achter ons te mogen laten en we ons werkelijk mogen herinneren wie we zijn en wat we komen doen. Dit ontstaat doordat het bewustzijn verhoogt op aarde en men collectief groeit in bewustzijn. Dus uit de 3 dimensionale gedachtegang, naar het leven vanuit de 5e dimensie (eenheid).  

Alle 'oneffenheden' zoals (on)macht, manipulatie, mensen- en kinderhandel, natuurvervuiling, 2e agenda's, etc. zullen eerst worden gladgestreken. We zitten midden in een shift waarin dit alles aan de orde is en komt. 

Realiseer dan ook dat we in een enorm bijzondere tijd zitten waarin we het 3 dimensionaal achter ons laten, het multidimensionaal bestaan verder ontdekken en ons (opnieuw) herinneren wie we werkelijk zijn.

 

''We mogen nu ons perspectief verschuiven en erkennen dat wij krachtige, liefdevolle en scheppende wezens zijn. Het is tijd om de verloren delen op te halen, je hart te openen en gehoor te geven aan de innerlijke waarheid en wijsheid in jou. Doorzie de twijfels en angsten van het menselijke brein. Weet dat elke twijfeling in jou je doet weerhouden je innerlijk licht te herinneren en te leven, te ZIJN op Aarde."