Een tijd van ontwaken

De energetische verandering

De wereld is aan het veranderen. Wellicht niet zo in de vorm, maar meer op energetisch niveau. De trillingsfrequentie op aarde is namelijk aan het verhogen. We laten een periode achter waarin we vanuit de 3e dimensie leefden en maken ons klaar (bewust of onbewust) voor het leven vanuit de 5e dimensie (en wellicht nog wel hoger). Ons bewustzijn is daardoor aan het verruimen, het bewustzijn dat we meer zijn dan alleen dit lichaam en dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat alles bestaat uit energie en dat we allemaal tot één horen. Eigenlijk een bewustzijn dat we in het begin der tijden allemaal hadden en vanuit we toen leefden. We zijn het alleen ‘vergeten’.

Deze bewustzijnsverruiming verdrijft de dualiteit, waarin we diep ingezogen zijn. De dualiteit die continu zorgt voor een tweestrijd en niet de eenheid wat in onze diepste natuur zit en in onze blauwdruk. De verruiming zorgt ervoor dat donker plaats gaat maken voor het licht. Onderdrukking, macht/onmacht, afgescheidenheid en eenzaamheid zullen plaatsmaken voor eenheid, openheid, vrijheid en meer stralendheid. Vanuit een ‘ik’ gedachte, groeien we toe naar een ‘wij’ gedachte waarbij een ieder zijn diepste gevoel naleeft in eenheid met elkaar.

Een tijd van ontwaken

De aardse uitwerkingen

In een meer tastbare vorm uit deze energetische verandering zich in de mens en het dagelijks leven.
We merken dat de huidige structuren, patronen en gewoontes niet meer kloppend zijn. Ze zijn gebaseerd op oude overtuigingen. Overtuigingen die erg beperkend zijn, ons in tekorten doen denken, in macht en onmacht, liefde en haat, gelijkheid en ongelijkheid en in arm en rijk. Ze gaan wringen, schuren en in de mens ontstaat het innerlijke gevoel ‘dit klopt niet meer’. Het strookt niet met wie je werkelijk bent en dat diepste gevoel wat je in je hebt. De weg die we dan ook aan het bewandelen zijn is om al deze structuren, patronen en overtuigingen onder de loep te nemen, de niet kloppende overboord te gooien en te gaan leven vanuit het innerlijk gevoel.

We zijn echter een kei in het vasthouden aan en de controle willen hebben over, waardoor dit proces innerlijk en in de buitenwereld niet altijd even gemakkelijk en soms grillig verloopt. Innerlijk kun je bijvoorbeeld heel erg gaan worstelen met wie en wat je nu bent, waarom je het werk doet dat je nu doet, wat de zingeving van alles is, of relaties nog kloppen, waarom jij jezelf steeds zo wegcijfert en noem maar op. Een ieder ervaart het zijne.

Wereldwijd zien we dat we sceptisch en kritisch worden over het ‘systeem’ waarin we leven. Het bestuurssysteem, geldsysteem, zorgstelsel en de wijze waarop we met de natuur omgaan. En juist daar begint het te wringen, want het huidige stelsel is gebaseerd op macht en controle. De wijze waarop dit gebeurd kan echter niet meer bestaan en zal ophouden wanneer we vanuit een hoger bewustzijn gaan leven. Echter de macht en controle uit handen geven is nog niet zo makkelijk. Voel dat maar eens in jezelf als je ergens geen controle over hebt…….Met man en macht wordt er nu dan ook geprobeerd om deze macht en controle te behouden. 

De kracht van de tijdgeest

In vroegere jaren, toen ons bewustzijn nog minder was, was het ook niet gelukt om te veranderen en zou de donkerte overwinnen. We zouden hier nooit uitkomen, ook niet met strijd, het systeem zou blijven bestaan. We leven nu echter in een tijd waarin het collectieve bewustzijn, dus wereldwijd, zo aan het verruimen is dat het niet meer mogelijk is om te blijven ‘hangen’ in het oude. Dit betekent dan ook dat het licht zal blijven toenemen en de donkerte niet meer gevoed zal worden. Tot die tijd, of tot het kantelpunt, zitten we in een overgangsfase. Een fase die turbulent zal zijn, alles zal lostrillen en wakker zal schudden, maar tijdelijk is. Het licht, de liefde, zal de overhand nemen en ons doen bevrijden van alle ‘oude’ sluiers. Dit vertrouwen mogen we ons basis vertrouwen maken, van waaruit we weer op kunnen bouwen en de ‘nieuwe’ wereld kunnen laten ontstaan.

Jij bent de sleutel

Een ieder mens maakt onderdeel uit van deze verandering, dus ook jij draagt je steentje bij. De één heel bewust en de ander meer onbewust, hoe dan ook een ieder is net zo belangrijk en een sleutel tot deze bewustzijnsverruiming. Naast het basis vertrouwen dat je diep in jezelf kunt integreren kun jij nog meer doen om jouw bijdrage te leveren: 

 • Keer naar binnen
  Gebruik o.a. de lockdown voor verinnerlijking. Keer in jezelf en voel in jezelf of de situatie waarin jij zit kloppend is.
  Is de situatie in lijn met hetgeen jouw gevoel aangeeft of maakt het je klein, ziek, verdrietig en/of down. Geeft het je energie of kost het je juist energie? 

 • Verruim zoveel mogelijk je bewustzijn
  Lees je in, verdiep je in hetgeen nu speelt en vorm jouw waarheid. Laat je intuïtie spreken, want dat is je grootste leidraad. 

 • Heb liefde voor wat is
  Wees ervan bewust dat het nieuwe bewustzijn aan het ‘indalen’ is en we nu in een grote transformatie zitten dat tijd nodig heeft. Zie dan ook de liefde er van in. Zie het wereldwijde spel, zie het spel in jezelf, geef het je liefde en zie in dat niet iedereen of systemen zo snel kunnen veranderen.

 • Heb vertrouwen in wat komen gaat
  Vertrouw erop dat het licht de donkerte overwint. Jij bent de basis van het licht of het donkerte. Des te meer jij haat, boosheid en/of angst verspreidt, dus te meer jij de donkerte ‘voedt’. Waar je aandacht naar gaat ‘voed’ je. Richt je aandacht dus op het licht. Het samenzijn, de eenheid, de nieuwe tijd die gaat aanbreken vrij van al onze oude overtuigingen, structuren en patronen.

 • Volg je intuïtie
  Je intuïtie is namelijk een belangrijke leidraad en staat verbonden met je hoogste zelf. Door dit innerlijk gevoel te volgen kom je heel diep bij jouw ware Zelf te staan en de kern vanuit jij komt. Dit verruimt je en zorgt voor eenheid in al wat is.

 • Help anderen te verruimen 
  Maak mensen bewust van de energetische veranderingen en laat ze vanuit een groter perspectief het leven zien. 

 • Durf om ondersteuning te vragen
  Kom je er zelf moeilijk uit, zoek dan ondersteuning bij mensen die je hierin kunnen begeleiden. 

Jouw missie, onze missie

Laat het je missie zijn om een bijdrage te leveren aan de energetische veranderingen en de shift die we nu met elkaar aan het maken zijn. Kom (dieper) in contact met je innerlijk gevoel en durf stappen te zetten om te veranderen. Durf het ‘oude’ los te laten en te vertrouwen op dat wat komen gaat. Durf te ontwaken en daarmee ‘verlichting’ op aarde te brengen. 

Dank voor wie jij bent!

Heb vertrouwen en geniet van deze bijzondere processen die gaande zijn.
We doen het samen en tillen elkaar op en ondersteunen elkaar waar nodig.