Onvoorwaardelijke liefde en steun vanuit de Holle Aarde

Eeuwen geleden verklaarden we elkaar voor 'gek' als je zou beweren dat de aarde rond is. We keken in de verte en alles is recht. Dus hoezo is de aarde rond? Inmiddels weten we wel beter en kunnen we zeggen dat de aarde rond is.

"Ingrid: Jaren geleden 'bestuurde' ik de aardbol met Google Earth. Bij de polen van de aarde, zowel Noord als Zuid, voelde ik iets mysterieus. Naar mijn gevoel waren de polen afgeschermd en was er iets mee. 

Aan het einde van het jaar 2020, net na het oprichten van sekinah.nl, voelde ik een bepaalde energie vanuit de Aarde, wat een nieuwsgierigheid wekte. Ik voelde een bepaalde liefde en wijsheid vanuit de Aarde op een geheel andere manier dan voorheen...

Plots kwam ik het boek ‘berichten uit de Holle Aarde’ van Dianne Robbins tegen en innerlijk voelde ik dat dit het mysterieuze gevoel verklaarde. Bij het lezen van het boek was daar een ‘flashback’ en wat ik las resoneerde zo in mij en voelde zo kloppend. Een ‘herinnering’ werd wakker, mijn hart en kruin opende zich en een energetische hereniging in enorme dankbaarheid en Liefde, in hoeverre ik het kon ervaren, kwam naar boven."


Het leven in de Holle Aarde

Hoe ziet het eruit

In feite is de Holle Aarde te vergelijken met wat ook wij zien. Dus wij begeven ons op het aardoppervlak en kijken naar de zon. Zo is dat ook in het binnenste van de aarde, maar dan zitten dus de aardlagen als het ware om de zon heen gevouwen. Binnenin de aarde is dus ook een zon aanwezig, die ook zorgt voor licht en het klimaat. De zon is er minder fel en zorgt voor daglicht wat wij ook kennen en voor een constante temperatuur van ongeveer 21 graden Celcius. Het is er altijd licht en kent slechts 1 doorlopend seizoen. Bij de Noord- en Zuidpool zijn er grote openingen en daarnaast zijn er vele tunnels over heel de wereld die ingang bieden tot de Holle Aarde.

Op het binnenste aardoppervlak heerst er eenheid en harmonie. Alles is in balans. Het water bevat daar nog de voedende en vitaliserende energie wat het ‘normaal’ bij zich draagt. Mens en dier leven met en naast elkaar. Oude diersoorten die bij ons uitgestorven zijn, leven daar nog.

De natuur is overweldigend. Alles staat in bloei, heerlijke geuren en er heerst stilte. Niets verstoord het natuurlijke geluid van de aarde. De beschaving heeft eerbied en respect voor de natuur. Zij bewandelen alleen de paden en laat de rest van de natuur voor wat het is en zien het als een levend wezen wat zich uitdrukt in een vorm. Wat wij als een sprookje zien of alleen kunnen inbeelden, is daar werkelijkheid.


Wie leven er daar

In het binnenste van de aarde leven ver ontwikkelde beschavingen met enorm veel kennis. Vergelijk je ze met ons, dan zijn ze eeuwen verder qua ontwikkeling. En dat is niet zo gek. Wij mensen zijn door de eeuwen heen opgegaan in de dualiteit en zijn de herinnering met de Bron kwijtgeraakt. De Bron waar alles aan gekoppeld zit en waar dus ook wij deel vanuit maken. 

De bewoners in de Holle Aarde zijn vele eeuwen geleden in de aarde gaan wonen om daar (verder) te leven. Zij zijn niet opgegaan in de dualiteit en van de Bron verwijderd geraakt, nee zij hebben zich juist ‘geconnect’ met de Bron en hebben de bewustzijnsgroei voortgezet/vastgehouden. Zij leven in een veel verruimder bewustzijn dan de mens en hebben dan ook de beschikking over AL wat is, dus al de kennis van de Bron en ook de knowhow om dit te gebruiken. Denk o.a. aan ver ontwikkelde technologieën. 

Waar wij als mens onderhevig zijn aan vergankelijkheid is dit anders bij de bewoners van het binnenste van de aarde. Zij blijven eeuwig jong en kiezen ervoor om ‘dood’ te gaan, of wel afscheid te nemen van het lichaam, omdat elders een andere mogelijkheid is om ervaring op te doen. Zij kunnen dan ook honderden, duizenden jaren oud worden en hebben nog steeds de uitstraling van iemand van 30-40 jaar, waar ze zelf voor kiezen. Ze leven van de energie en hoeven dus niet te eten, maar eten slechts om smaken te proeven van al het overvloed de aarde aanbiedt. Zij leven volgens de wetmatigheden van de Bron.


Waarom leven ze daar

De reden waarom men in de Holle Aarde is gaan wonen, is omdat het aan de oppervlakte van de aarde niet goed ging en men in het binnenste van de aarde niet onderhevig was aan verval en beïnvloeding. Hun doel was, en is, om het bewustzijn hoog te houden en een aards bestaan te leven vanuit goddelijkheid. Dus het leven in een lichaam van vlees en bloed in volstrekte harmonie met alles wat is, dus met de Bron/ innerlijke God. Door zo te leven is men niet onderhevig aan de beperkingen die wij ons opleggen aan het lichaam, zoals het verval, kracht en verplaatsing.

De bewoners in het binnenste van de aarde dragen bij aan het evolutieproces van Moeder Aarde, die haar bewustzijn ook aan het verhogen is. Zij hebben daarnaast ook het doel om de mensheid, dus wij oppervlakte bewoners, te ondersteunen in het proces van bewustwording. Zij staan uiteindelijk ook klaar om zich fysiek te laten zien en vanuit het binnenste van de aarde te reizen om ons te helpen.

Het is overigens niet vreemd dat er een bevolking in het binnenste deel van de aarde woont. Zij verklaren ons namelijk voor ‘gek’, want alle overige beschavingen leven allemaal in het binnenste van een planeet. Dit ter bescherming van invloeden van buitenaf. ‘Als je een huis hebt, ga je toch ook niet op het dak wonen….”, zullen zij tegen ons zeggen.

 

'De toekomst'

In de toekomst gaan we de bewoners in de Holle Aarde ontmoeten. Het is namelijk een universele wet dat er geen inmenging mag zijn. Dus een beschaving dat verruimder is, reeds verder geascendeerd is, mag zich niet mengen in het proces van een beschaving dat minder verruimd is in bewustzijn. Dat is de reden waarom wij hen ook nog niet zien en ook geen andere beschavingen zien. Daarnaast beschermen zij zich ook tegen 'lagere' energieën, zodat deze hen niet beïnvloed.

Ondanks de wet van inmenging is dit een bijzondere tijd. Anno nu is er een spel (‘strijd’) gaande tussen licht en donker op Aarde. De afgescheidenheid met de Bron is zo groot geworden dat wij mensen helemaal op zijn gegaan in een 3d functioneren. Volledig vanuit de mind en volledig beïnvloedbaar door invloeden van andere, minder vriendelijke, beschavingen. De aarde wil evolueren en er is ‘besloten’ dat dit keer de mens die erop leeft kan blijven leven en erin mee kan groeien, anders ten tijde van Lemurië en Atlantis. Dit betekent echter wel dat we uit de huidige structuren en patronen moeten stappen en vertrouwen op het licht.

Hierbij wordt hulp geboden. Er zijn onder andere bewoners vanuit de Holle Aarde afgereisd naar het aardoppervlakte om te leven tussen de aardoppervlakte mens om hen het licht en kennis over te brengen.Niet heel ver in de toekomst zullen zij zich zicht- en kenbaar maken en kunnen wij hen allen ontmoeten. Dan gaat er een nieuwe wereld voor ons open en wordt zo binnen zo buiten. Wat binnen in de Aarde is, kunnen wij ook op het aardoppervlakte realiseren. Het paradijs op Aarde.

 

Wil je je meer verdiepen in de bewoners van de Holle Aarde, lees dan het boek van Dianne Robbins “Berichten uit de Holle Aarde”. Het is een prachtig boek dat je helpt te herinneren wie je werkelijk bent en helpt je te visualiseren hoe het Paradijs op Aarde eruit ziet. We mogen nu ons perspectief verschuiven en erkennen dat wij krachtige, liefdevolle en scheppende wezens zijn. Het is tijd om de verloren delen op te halen, je hart te openen en gehoor te geven aan de innerlijke waarheid en wijsheid in jou. Doorzie de twijfels en angsten van het menselijke brein. Weet dat elke twijfeling in jou je doet weerhouden je innerlijk licht te herinneren en te leven, te ZIJN op Aarde.

 


Wat kan je nu zelf doen?

Zeker in de huidige tijd is het van belang te voelen en te visualiseren hoe jij de Nieuwe Aarde voor je ziet. Hoe de mensheid in Vrede en Liefde kan leven, ieder vanuit zijn Licht/ innerlijke God/Bron. We mogen nu volmondig JA zeggen en kiezen voor het licht en liefde. Ervaar jezelf als een pilaar van licht, diep geworteld, vol vertrouwen en stralend als nooit tevoren! 

Voel en erken de bewoners van het binnenste van de aarde en wees voorbereid op de samensmelting die komen gaat. Voel en ontdek wat er mag ontstaan wanneer je de intentie naar hen uitzendt om ‘contact’ te leggen.
Kun je je openen voor hun liefde, de steun en aanmoediging? Weet hoe dapper het is om nu op het aardoppervlak je licht ‘hoog’ te houden. Zij steunen jou, ze zijn er voor jou, met al hun kracht en liefde.

Tot slot:
Houd je beide voeten op de grond, blijf gecentreerd, geaard en dicht bij jezelf, in het moment. Wij mensen zijn ware scheppers en in feite scheppen we elke minuut de uiterlijke wereld om ons heen.
Onderzoek daarom je gedachten, intenties en verlangens, in welk gevoel je blijft hangen of waaraan je je energie ‘verspilt’. Kun jij hierbij ondersteuning gebruiken? Wij helpen je graag verder!

De Holle Aarde | Sekinah