Het zonnevlecht chakra, solar plexus - collectieve uitwerkingen

De aarde evolueert in een rap tempo en de mensheid trilt hierin mee. Oude opgeslagen energieën als angsten en trauma’s komen omhoog, wat zich ‘weerspiegelt’ in de buitenwereld. Iedereen ervaart dit op zijn eigen manier.

De huidige tijdgeest vraagt je afgestemd te blijven op jouw energie en op je eigen handelen en keuzes die je maakt. 
Maar hoe doe je dat als je je ‘eigen’ basis, je eigen autonomie, niet meer goed herinnert? 

zonnevlecht chakra, solar plexus

Collectieve uitwerkingen van o.a. het zonnevlecht chakra, solar plexus

Oude opgeslagen energieën als angsten en trauma’s komen omhoog via je eigen energetisch systeem/lichaam en collectief in de wereld. Deze energieën ‘weerspiegelen’ zich in de buitenwereld in thema’s zoals:

 • Gevoel van onderdrukking, beperking van vrijheid
 • Manipulatie
 • Angst (om aangevallen te worden, door personen of door ziektes)
 • Niet op te willen vallen, jezelf wegcijferen 
 • Macht - onmacht
 • Strijd/ afkeer

Deze opgeslagen energieën komen o.a. los via het zonnevlecht chakra ofwel solar plexus. Het kan voelen alsof de bodem onder je voeten vandaan wordt gehaald, een ‘oude’ bodem van structuren, conditioneringen en veiligheid, waaraan je je onbewust vasthield of in vast zat. Daarnaast geldt het voor het collectieve- voor de wereld - dat de oude machtsstructuren niet langer stand kunnen houden. 

Deze transformatie van 'oud naar nieuw' werkt zich o.a. uit via jouw systeem met fysieke uitwerkingen als gevolg. Wellicht kun je een drukkend gevoel of spanning ter hoogte van je maag, zonnevlecht chakra, ervaren of je voelt ontregelingen in je spijsverteringssysteem. Ook oude vermoeidheid kan loskomen van jaren en levens waarin je (onbewust) hebt geleefd vanuit een overlevingsmechanisme en vaste patronen, ver weg van je Ware natuur.

Ondanks de chaos en misschien spanning die je (energetisch) kunt ervaren, kun je wellicht ook een bepaalde opwinding voelen vanwege de transformatie die om het moment gaande is om het oude los te laten. Dus naast het negatieve is er ook positiviteit, zijn er lichtpuntjes, waarop je je kunt focussen. En weet dat we de tijdgeest mee hebben, ze stuwt ons er doorheen en voorruit. Dus laat los wat je niet meer dient en/of kloppend voelt, richt je op het nieuwe, het 'onbekende' wat gaat komen en laat je meestromen op de golven en hoe je je eigen levensenergie hieraan vorm mag geven.

Naast het zonnevlecht chakra worden er op meer punten in je energiesysteem flink gewerkt en energetisch gezien staat niets los van elkaar en kunnen chakra's, energiebanen en thema's in elkaar verweven zijn. In ieder geval, er wil heel wat loskomen. Een ieder ervaart dit op zijn manier verschillend.  


Zonnevlecht chakra, solar plexus

Betekenis zonnevlecht chakra, solar plexus:

De plaats van het zonnevlecht chakra, solar plexus, zit net onder het middenrif, ter hoogte van de maag. 
Het zonnevlecht chakra staat voor:

 • Levensenergie, innerlijke vuur 
 • Balans (innerlijke man/vrouw energie, kosmische en aardse energieën) 
 • Vereniging van tegenstellingen (dualiteit) en het balans hierin (middelpunt)
 • Omzetten van energie en vorm (manifestatie)
 • Innerlijke kracht/macht 
 • Eigenwaarde
 • Autonomie
 • Individualiteit, het ik-centrum

Wanneer je zonnevlecht chakra, solar plexus in balans is:

 • Weet je wat je wilt en je weet waar je ‘warm’ voor loopt
 • Ben je evenwichtig en heb je een gezond verantwoordelijkheidsgevoel 
 • Heb je zelfvertrouwen en je bent niet ‘bang’ voor het onbekende
 • Heb je een besef van je eigen autonomie, macht/kracht en zelfhelend vermogen 
 • Ervaar je speelsheid en creativiteit en ben je niet bang om te falen en iets nieuws uit te proberen.
 • Je leeft geïnspireerd en volgt je natuurlijke levensenergie (intuïtie, Hoger Zelf)

Ervaar je dit minder? Grote kans dat er nog thema’s in jouw zonnevlecht actief zijn die 'disbalans' veroorzaken en die veel energie kosten. 

Disbalans 'uitschieters' in het zonnevlecht chakra, solar plexus

Door de huidige tijd komt veel los/omhoog, mede via het zonnevlecht chakra. Wanneer je disbalans ervaart in je systeem of in dit geval het zonnevlecht chakra, zie deze disbalans niet als goed of fout. Het nodigt je je juist uit om je eigen middenpunt terug te vinden. Dus op een moment van transformatie mag ook eerst het 'oude' eruit, o.a. via jou, je fysieke lichaam, dat de pijntjes of de ongemakken die ontstaan los mogen komen. Ontspan, laat het door je heen gaan en hecht er simpelweg niet meer aan. Maak er geen verhaal van en geef het geen etiket. 

Disbalans in het zonnevlecht chakra, solar plexus, kan zich uiten in volgende twee 'uitschieters': 
Disbalans in het zonnevlecht chakra, solar plexus, kan zich uiten in een 'zwakke' wil en snellere beïnvloeding, je gelooft in een kracht of veiligheid buiten jezelf, je bent gevoeliger voor manipulatie en je kunt sneller vallen in een slachtofferrol. Je vindt het lastig om keuze's te maken en kan daardoor een afwachtende houding aannemen. 

Ook is het mogelijk dat er een overactiviteit in het zonnevlecht chakra, solar plexus, is. Je weet dan juist heel goed wat je wilt en je kunt het minder verteren als een ander het anders ziet of vindt. Ook kun je sneller geïrriteerd raken of koppigheid in jezelf ervaren, wat zich kan uiten in boosheid of agressie. Je wilt graag controle houden, omdat jij weet/ denkt wat het beste is, wat resulteert in bepaalde prestatiedrang of verhevenheid. 

Bovenstaande uitschieters zijn enkele kenmerken van een disbalans in het zonnevlecht chakra, solar plexus.
Tekst is nu eenmaal zwart - wit en weet dan ook dat je deze uitschieters breder kunt trekken en vele uitingen afgeleiden kunnen zijn.

Door bewust te zijn van je eigen energiepijl kun je de energie van het zonnevlecht chakra verzachten of juist activeren/openen in jezelf.


Verruiming van bewustzijn, ervaring van de ziel

Macht - onmacht, het evenwicht terugvinden

Wanneer je als ziel beide uitschieters (tegenstellingen) hebt ervaren, hebt geleefd, is het de kunst beide tegenstellingen in jezelf te verenigen, waardoor innerlijke vrede, zelf-liefde en innerlijke vrijheid ontstaan. 

Je mag beide uitschieters ervaren alvorens je het evenwicht, het middenpunt in jezelf kunt terugvinden. Dit ervaren van uitschieters kan zich ook al voor hebben gedaan in andere levens die je hebt geleefd als ziel. Daardoor heb je bewustzijn op deze 'uitschieters'  gekregen waardoor je ze makkelijker kunt herkennen en jezelf weer naar het midden kunt brengen. Dit is een bewustwording en training, je herkent een patroon of handeling in jezelf, je vist je eruit en je komt weer terug in het midden.

Je zult je door dit evenwicht ook (sneller) realiseren wanneer je gaat strijden, gelijk wilt halen, wilt vluchten, jezelf af wilt zetten tegen, of onder een steen wilt kruipen en af gaat wachten. Dat dit niet zal helpen om de eenheid op aarde weer te herinneren en te gaan leven, want ook door die handelingen ga je onbewust weer boven de situatie staan of weg van de ander en houd je tegenstellingen, dualiteit, in stand. Je 'energie' leg je dan buiten jezelf of in iets anders, waardoor je niet volledig het leven leeft, vanuit je eigen levensenergie.

Uitnodiging innerlijke kracht, levensenergie vormgeven: Wie ben ik, wat wil ik?

De huidige tijdgeest vraagt je afgestemd te blijven op jouw energie en op je eigen handelen en keuzes die je maakt.
Maar hoe doe je dat als je je ‘eigen’ basis, je eigen autonomie, niet meer goed herinnert?
En hoe kun jij een stap zetten als je niet weet wat je wilt en waar je naartoe wilt? Wat wel en niet goed voor je is? 

Het is daarom van belang eerst je eigen ‘ik’ weer terug te vinden en te leren vertrouwen op je intuïtie. Het herinneren van je eigen autonomie, jouw kracht en het zelfhelend vermogen van de mens. Dat je 'ik' zichtbaar mag worden en vorm geeft aan wie jij bent: wat je leuk vindt, waar je passie ligt en hoe uiteindelijk jouw kwaliteiten, levensenergie vorm mogen krijgen.

Door de ervaringen en het ontdekken van wat je leuk vindt, waar je passie ligt, mag je 'eigen' ik-kern ontstaan, als krachtig individu, die zelf-liefde ervaart en trouw is aan zijn gevoel. Je leeft jouw 'waarheid'.  Je durft je ruimte in te nemen en zichtbaar te worden, je leeft vanuit je innerlijke kracht, je ervaart daardoor een innerlijk gevoel van vertrouwen en vrede in jezelf. 

Vanuit de 'ik-gedachte', bewegen naar de 'wij-gedachte'

Het mens-zijn, het hebben van een 'ik' en een persoonlijkheid, hoort bij het aardse leven. Hierdoor kun je verwezenlijken - expressie geven aan - wie je daadwerkelijk bent en kun je de eenheid, de universele Liefde leven op aarde. Een vrij ik-je, is een ‘ik’ die los staat van identificatie van trauma, gedachten en verhalen. Wanneer je hier ‘los’ van kunt komen, ontstaat er ruimte voor de universele energie, je Hoger Zelf, waardoor je bewustzijn/ziel ruimte krijgt om te aarden in je lichaam. Je 'ik' wordt dienstbaar aan je 'hogere Zelf', je zielsmissie. Hierdoor verdwijnt je 'ik' die functioneert op het persoonlijkheidsniveau en ontstaat er een 'ik' die vanuit eenheid en een wij-gedachte functioneert. 


Wat kun je nu zelf doen?

 • Verschuif je perspectief, bewustzijn en voed hetgeen (de niet-liefde, macht-onmacht, ongelijkheid, manipulatie) niet langer.
 • Ontdek wat je leuk vindt en waar je passie ligt.
 • Focus je op je eigen energie. Leg de macht, kennis en kracht niet buiten jezelf, maar pak en hervind je ‘ik’, je innerlijke kracht, hoe jij je leven wilt leven en vorm wilt geven, terug in jezelf. Neem de verantwoordelijk voor je eigen keuze's en handelen.
 • Houd je eigen trilling hoog, laat je niet meeslepen in trillingen van angst, tekorten, manipulatie, overleving, etc.
 • Wees bewust van je 'uitschieters' en vis jezelf terug naar het middenpunt, zelf-liefde. Veroordeel jezelf ook niet wanneer dit niet altijd lukt.
 • Heb geduld en liefde voor jezelf, dat eerst het 'oude' eruit mag, o.a. via jou, je fysieke lichaam. Dat het er ook allemaal mag zijn, de pijntjes of de ongemakken. Ontspan, laat het door je heen gaan en hecht er niet meer aan. Maak er geen verhaal van en geef het geen etiket.
 • Heb ook geduld, liefde en mededogen voor ieder mens, iedere ziel. Iedereen is onderweg en ervaart zijn thema's en lessen in dit aardse leven op zijn manier, met daarin de verschillende 'rollen' en uitwerkingen. Niet iedereen zit te wachten op bewustwording...

  En weet: De tijdgeest hebben we mee, ze stuwt ons er doorheen en voorruit. Dus laat los wat je niet meer dient en/of kloppend voelt, richt je op het nieuwe, het 'onbekende' wat gaat komen en laat je meestromen op de golven en hoe je je eigen levensenergie hieraan vorm mag geven.

Kun je ondersteuning gebruiken bij huidige (collectieve) processen?

Voel je een verlangen, een wens om tot innerlijke verandering te komen?
Hoe je je zonnevlecht chakra, solar plexus, kunt openen/activeren of mag verzachten, meer balans kunt ervaren en mag ontdekken hoe jouw innerlijk vuur en levensenergie vorm mogen krijgen? Of heb je verder vragen?

Graag helpen wij je verder:
Bij Sekinah kun je terecht voor Healing-Coaching sessies, Inspirerende artikelen en (Audio) meditaties
We ontmoeten je graag!


«   »