Het herinneren wie je werkelijk bent!

Voor de ontwakende, nieuwsgierige mens

Vanuit de Al Eenheid, de Bron, is de ziel ingedaald in het menselijk omhulsel. Dit omhulsel noemt men ook wel het ervaringsvoertuig van de ziel. De ziel bestaat uit het licht van de Bron en trilt op zijn eigen (licht)frequentie. Ondanks de ziel, dus wij als mens, in direct contact staat met de bron, kan de (hooggevoelige) mens in het 3 dimensionaal bestaan zich behoorlijk afgescheiden voelen, van de bron en daarmee ook van zichzelf. Het mist iets, maar kan niet verklaren wat. Doordat we door de eeuwen heen de connectie met de Bron, en daarmee met de eenheid en onze innerlijke wijsheid/God, zijn 'kwijtgeraakt', zijn we afgescheiden geraakt van de goddelijke levenskracht en energie. Lees meer >>

Vertrouw op je innerlijke resonantie

Door de trillingsverhoging op Aarde komen herinneringen over wie en wat we zijn meer en meer in ons bewustzijn. Belangrijk is om deze herinneringen mee te nemen, maar ons niet uit het hier en nu te laten halen. We leven immers in het nu en daarin planten wij het zaad voor de 'toekomst'. Dromen en visualiseren mag, beter is nog om ze bij je te dragen in je hart waardoor de energie door je hart en ogen de wereld in gaan en je je 'eigen' werkelijkheid creëert.

Wij mensen zijn ware scheppers en in feite scheppen we elke minuut de uiterlijke wereld om ons heen. Ben je tevreden met hoe je de huidige situatie (die jij waarneemt)? Of voel je een beweging tot verandering? Alles is continu in beweging, dus houd je niet vast aan iets wat je jaren geleden als ‘waarheid’ zag, ook als het in het heden ‘zo hoort of moet zijn’. 

Sta jezelf toe om telkens opnieuw tot onderzoek te komen en (subtiel) te voelen waar jij van ‘aan’ gaat staan en wat resoneert met het innerlijke, een herinnering, in jou.

Lees meer >>

Vertrouw op je innerlijke resonantie