Algemene voorwaarden en disclaimer

Bedrijfsgegevens
Sekinah
Braambergseweg 14
6996 AL Drempt

KVK-nummer: 80261477

 

Disclaimer

Alle producten en diensten van Sekinah zijn bedoeld ter inspiratie, ondersteuning en/of begeleiding van mensen in hun weg van bewustwording en zelfrealisatie. De producten en diensten bieden handvatten voor diegene die op een holistische wijze naar oorzaak en gevolg wil kijken en in zichzelf naar antwoorden en verdieping zoekt op diverse leefgebieden.

Sekinah beschouwd haar producten en diensten ter aanvulling op de reguliere kijk en behandelmethoden en niet als vervanging. Dit betekent dat een advies en/of behandeling  van jouw reguliere arts, psychiater, psycholoog of ander medisch specialist altijd leidend blijft. Ook wanneer dit gaat om het gebruik van medicatie. Sekinah is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor keuzes die worden gemaakt afwijkend van het advies en/of behandeling van jouw reguliere arts, psychiater, psycholoog of ander medisch specialist.

Sekinah wil bij afname van een product of dienst, dus wanneer je in persoonlijk contact staat, dan ook altijd van je weten of je onder behandeling bent (geweest) van een reguliere arts, psychiater, psycholoog of ander medisch specialist of medicatie gebruikt. Daarnaast ook of je (overmatig) alcohol/drugs gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of een product of dienst op dat moment geschikt voor je is. Ook hierin ligt de verantwoordelijkheid geheel bij jezelf om dit te melden, zo ook de mogelijke nadelige effecten op je lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid zonder kennisgeving.

Wanneer je niet in persoonlijk contact staat met Sekinah is het uiteraard niet noodzakelijk om ons in te lichten over een mogelijke behandeling en/of advies van een reguliere arts, psychiater, psycholoog of ander medisch specialist of gebruik van medicatie. De verantwoordelijkheid op de handelingen die je neemt op basis van de informatie op onze website zijn uiteraard ook voor jezelf.

Algemene voorwaarden

Voor alle consulten, trajecten en video-opnames van Sekinah geldt dat er een stabiele geestelijke en mentale gesteldheid nodig is. Ben je onder behandeling (geweest) van een psychiater, psycholoog of ander medisch specialist? Gebruik(te) je medicatie voor je geestelijke/mentale gezondheid? Gebruik je (overmatig) alcohol en/of drugs? Dan dien je dit bij het maken van een afspraak en/of afname van betaald product of dienst kenbaar te maken. Zo kan beoordeelt worden of het product of dienst op dat moment geschikt voor je is.

De consulten, trajecten, audio, video-opnames en alle inspiratieteksten op de website kunnen nooit een (medisch) advies en/of behandeling van jouw reguliere arts, psychiater, psycholoog of ander medisch specialist vervangen. Zij dienen slechts ter aanvulling en ondersteuning.

Voor alle consulten, trajecten en betaalde audio- en video-opnames geldt dat ze werken op je energetisch systeem. De energie heeft tijd nodig om te integreren, wat soms uren en soms dagen kan duren. Bij een ieder is de uitwerking verschillend. Dit kan zijn in het bewuste of meer in het onderbewuste. Ook kunnen er  geestelijke en/of lichamelijke uitwerkingen plaatsvinden. Heb je na een consult, traject of beluisteren van een audio- en/of video vragen hierover, laat het dan per mail weten.

Bij de consulten en trajecten wordt er ingevoeld op jouw energetisch systeem. De verkregen informatie dient als basis voor de consulten en trajecten. De consulten en trajecten zijn niet bedoeld voor toekomstvoorspellingen.

Neem bij acute medische of psychische klachten of verergering van de reeds aanwezige klachten altijd eerst contact op met je eigen (huis)arts.

Voor de consulten en trajecten kun je naar de praktijkruimte komen of ze vinden online plaats. Bij het inplannen geef je aan waar je voorkeur naar uit gaat. 

Aansprakelijkheid

Sekinah is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fysieke, materiële of immateriële schade die ontstaat voor, tijdens of na een consult, traject of bij beluistering van een audio-/video-opname.

Kom je naar de praktijkruimte, houdt er rekening mee dat een consult fysiek of geestelijk zijn uitwerking kan hebben en dit nadelige gevolgen kan hebben in het verkeer. Sekinah is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fysieke, materiële of immateriële schade die ontstaat tijdens de heen- en/of terugreis.

Betalingen

Consulten en trajecten
Na het inplannen van een consult of traject ontvang je een factuur per e-mail, welke per bankoverschrijving voldaan kan worden. Uiterlijk 24 uur voor aanvang van een consult of traject dient het bedrag voldaan te zijn. Bij geen betaling kan de sessie niet doorgaan.

In sommige gevallen is de verwerkingtijd bij de bank langer dan het periode tussen betalen en aanvang van het consult of traject, in dat geval vragen we je om een betaalbewijs ter verificatie.

Al onze facturen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Annulering

Het annuleren of verplaatsen van een consult kan kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip. Dit betekent dat binnen 24 uur voor aanvang van het consult deze niet meer verschoven of geannuleerd kan worden en het gehele consult in rekening wordt gebracht.

Het annuleren of verplaatsen van een afspraak kan alleen per e-mail.